Janusz Korczak
 

Biografia

Dorobek naukowy i literacki

Janusz Korczak w obiektywie

Pomniki i tablice pamiątkowe

Wiedza o Januszu Korczaku

Słynne cytaty

 

Gadaninki

 

 

Materiały edukacyjne dla szkół i placówek
 

Konspekty lekcji, zajęć pozaszkolnych, warsztatów itd.

Scenariusze imprez, uroczystości, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, np. gry edukacyjne

Opisy pracy wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej

Impresje korczakowskie

Materiały filmowe, graficzne, fotograficzne

 

 

   
Korczakianum
 
   
Korczakowo
 
   
Antyschematy
 
   
Współpraca międzynarodowa
 
   
Księga Gości  
 
   
Archiwum
 
   
Wspomnienie o ...
 
   
1 procent
 
   
Linki
 


  
 
  
   LINKI   

 

PARTNERZY

Fundacja Korczakowska

Państwowe Muzeum Etnograficzne - Muzeum dla Dzieci im. Janusza Korczaka
 w Warszawie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka
Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka


URZĘDY

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka 

Rzecznik Praw Obywatelskich

UCZELNIE I INSTYTUTY

Akademia Pedagogiki Specjalnej

NASK

Pedagogium

Żydowski Instytut Historyczny


MUZEA

Korczakianum

Muzeum Warszawy

Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Treblinka

Muzeum Auschwitz

OŚRODKI I ORGANIZACJE

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Francuskie Stowarzyszenie Korczakowskie

Szwajcarskie Stowarzyszenie Korczakowskie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Fundacja Dom Pokoju

TEATRY

Teatr Lalka

Teatr Guliwer

INNE

Rok Korczaka 2012

Korczak 2012, Warszawa jest moja i ja jestem jej

WIKIPEDIA

 

  design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |