Program Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

Rok 2006 będzie rokiem kontynuacji działań wokół spraw dziecka, jego szeroko rozumianego zdrowia i rozwoju. Jak zawsze towarzyszyć nam będą mądre myśli Korczaka, które  chcemy dalej poznawać, ich rozumienie pogłębiać.  

          Janusz Korczak w opowieści „Sława” – apeluje:

Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. – Coś  z  tego zawsze się stanie”.

W marzeniach tkwi ogromna siła sprawcza, siła nadająca sens życiu  człowieka. Trzeba te marzenia rozpoznać – zarówno w nas, dorosłych, jak i wśród dzieci – trzeba szukać dróg do ich spełnienia.
Dlatego chcemy przyjąć w 2006 r. dwa hasła wyznaczające kierunek naszej pracy:
                - dziecięce marzenia kluczem do ...
                szukamy w twórczości i dorobku Korczaka
                 - inspiracji do refleksji nad marzeniami.

Z haseł tych wynikają następujące grupy zadaniowe:

 A/   Rozpoznajemy nasze marzenia i szukamy warunków ich spełnienia.
 B/   Uczymy się od Korczaka – jak rozumieć i spełniać marzenia.
 C/   Optymalizujemy naszą pracę w Stowarzyszeniu.

Ad. A/  Rozpoznajemy marzenia  

Marzenia dziecięce
- sondaż w różnych środowiskach
/wypracowania, rysunki, rozmowy/
-
porównanie marzeń różnych pokoleń: dziadków, rodziców, dzieci /Krąg Małopolska, Laskowa/
- album dziecięcych marzeń

Marzenia o świecie pokoju, tolerancji, przyjaźni, życzliwości międzyludzkiej

- MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY
(Polacy – Niemcy – Żydzi – Ukraińcy),   Bielsko Biała
/odpowiedzialna Barbara Mróz/
- udział w Marszu Żywych / odpowiedzialny Krąg Lubuski/
- udział w realizacji projektu ANTYSCHEMATY – współpraca Polska – Izrael – Ukraina – Holandia
/odpowiedzialny Jerzy Fornalik/
-program zimowiska i akcji letniej KORCZAKOWA /odpowiedzialny Jerzy Zgodziński/
- rosyjski teatr o Korczaku w Polsce
/odpowiedzialna Roma Ludwicka/

Marzenia o zdrowej, przyjaznej szkole, ośrodku, środowisku, rodzinie 

-     udział w projekcie „Narodowa strategia na rzecz zdrowia i rozwoju dzieci      i młodzieży
/odpowiedzialny J. Szymborski/

- wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia „prawdziwych” godzin wychowawczych
/ Śląski Krąg Korczakowski /
 

Marzenia o budowaniu systemu wspierania dzieci zdolnych, utalentowanych

-  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NA TEMAT DZIECI UZDOLNIONYCH
/Krąg Ziemi Łódzkiej, odpowiedzialna Teresa Szczepańska/

 - OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży na projekt znaczka pocztowego pt. „W świecie bajek Korczaka” /Korczakowski Krąg Małopolska, odpowiedzialna Monika Modrzejewska/ 

-  KONKURS LITERACKI „Świat moich marzeń”
 /Krąg Mazowiecki – odpowiedzialna Anna Krzemień/

Marzenia, by stworzyć „Centrum d/s rozwoju dziecka”

- podejmowanie działań przygotowawczych dla
stworzenia takiego ośrodka zajmującego się problemami
dzieci i młodzieży oraz współpracą międzynarodową,
- współpraca z Międzynarodową Katedrą Pedagogiki
Społecznej im. Janusza Korczaka w Akademii
 Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
- współpraca z  Międzynarodową Federacją Przyjaciół
Dzieci, z PO ASSITEJ,

Marzenie o pomniku Janusza Korczaka w Warszawie

-     odsłonięcie pomnika (czerwiec 2006 r.),
 oprawa artystyczna uroczystości odsłonięcia
/odpowiedzialny Jerzy Zgodziński/

 Ad. B/    Uczymy się od Korczaka

-     spotkania i dyskusje, jak czytać dzisiaj Korczaka,
jak interpretować jego teksty, wykorzystywanie
stron internetowych, posiedzeń rad
pedagogicznych. /odpowiedzialne Terenowe Kręgi/ 

-         wybór tekstów Korczaka na temat marzeń
dziecięcych (broszura, zapis internetowy)
/odpowiedzialna Marta Ciesielska/ 

-      publikacja książkowa materiałów pokonferencyjnych
„Prawo dziecka do zdrowia /J. Bińczycka/
 

-  popularyzowanie nowych wydawnictw korczakowskich: „Dzieła” Korczaka, „Maria Falska – Nasz Dom – zrozumieć, porozumieć się – poznać”; we współpracy z Korczakianum

 -    wspomnienia o Marii Falkowskiej
       /w 100-lecie urodzin – odp. Ciesielska/

Ad. C/    Optymalizujemy naszą pracę w Stowarzyszeniu 

-         przeprowadzenie walnego zjazdu i wyborów
do nowych władz PSK /marzec 2006 r./ 

-         wzbogacanie merytoryczne i techniczne
 strony internetowej Stowarzyszenia     
/odp. Jacek Krogel/
 

-         poszerzenie „Korczakowskiej mapy Polski”
/likwidacja białych plam/, zwiększenie szeregów
członków i przyjaciół PSK
 /odpowiedzialne wszystkie Kręgi/ 

-     Wigilia korczakowska – grudzień 2006 r.  

-     popularyzacja PSK jako Organizacji Pożytku Publicznego

 starania o zapewnienie podstaw finansowych PSK        

Pobierz Program 2006

 

© 2003 - Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka - Wszelkie prawa zastrzeżone

design by TONER