Wydarzenia Roku Janusza Korczaka 2012
 

Patronaty

Kalendarium Roku Korczakowskiego

Relacje z wydarzeń

 


Rok Korczakowski w Lublinie

Rok Korczakowski w Kręgu Mazowieckim

Rok Korczakowski w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Sprawozdanie z Roku Janusza Korczaka 2012 - Krąg Śląski

Sprawozdania:
-Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach (Gimnazjum nr 6 im J. Korczaka, LO nr 10)
-
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach
-
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach
-
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
-Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 w Sosnowcu
-
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie.

Najważniejsze wydarzenia Roku Janusza Korczaka w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP (Krąg Lubuski Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka)

O Januszu Korczaku w Skierniewicach

Obchody Roku Janusza Korczaka w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach

Obchody Roku Korczakowskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach

Czy samorządność jest skuteczną drogą do celu i „pokarmem dla woli” dziecka?

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Spotkanie Korczakowskie w Nowej Rudzie

Sympozjum Korczakowskie w  Gliwicach

Ogólnopolska konferencja „Doktor Korczak nadal uczy”

6 Szkoła Letnia Akademii Pedagogiki Specjalnej

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Ogólnopolski Zlot Szkół im. Janusza Korczaka

Wojewódzka Konferencja: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - ku czci Starego Doktora"

Święto Wrocławia, BIESIADA LITERACKA, Janusz Korczak 21-28 czerwca 2012
Centrum Kultury Wrocław-Zachód


"Biwak z Korczakiem" - Korczakowo,      7 - 8 lipca 2012r.

Obchody Dnia Dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku

Seminarium w Elblągu "Śladami historii – ocalić od zapomnienia"

Podsumowanie konkursu "W kręgu idei Janusza Korczaka"

Warszawski Konkurs Plastyczny "Janusz Korczak przyjacielem dzieci"

Sejmik obradował po raz dwudziesty

Pasje Janusza Korczaka

Obchody Roku Korczakowskiego w noworudzkiej dwójce

Premiery teatralne w Płocku

Dni Korczaka w sochaczewskiej czwórce

Międzynarodowym Seminarium Korczakowskim poświęcone Januszowi Korczakowi dotyczące praw dziecka oraz artykułowi nr 3 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ w Genewie.

Działania promujące Rok Janusza Korczaka prowadzone przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach

Dzień Polski w Dusseldorfie

Rozstrzygnięcie konkursu na motto Roku Korczakowskiego 2012