AKTUALNOŚCI

Dialog w duchu Janusza Korczaka

  30.07.-5.08.2012 r. w Broniszowie (woj. lubuskie) miały miejsce międzynarodowe warsztaty z udziałem gości z Polski, Izraela, Francji, Konga, Niemiec i Ukrainy. Były one inicjatywą podjętą w ramach ogłoszonego przez Sejm RP Roku Korczakowskiego 2012.
  Organizatorami spotkania byli: Fundacja Kondrada Adenauer w Polsce, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.
  Program spotkania poświęcony był współczesnym problemom szeroko pojętego dialogu społecznego w kontekście idei i działalności Janusza Korczaka. Uczestnicy dyskutowali na temat solidarności międzypokoleniowej, dialogu będącego przejawem aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej, problemów związanych z komunikacją społeczną, integracją międzykulturową. Goście odwiedzili Korczakowo – Ośrodek Związku Harcerstwa Polskiego i tam spotkali się z dziećmi przebywającymi na obozie letnim.  5 sierpnia uczestnicy seminarium wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy na frontonie Teatru Lalka w Warszawie, upamiętniającej miejsce i datę wypędzenia Janusza Korczaka, jego współpracowników i dzieci na Umschlagplatz i wywiezienia do obozu zagłady w Treblince. Następnie uczestnicy seminarium zwiedzili Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
 

 

design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |