AKTUALNOŚCI
   
 Finał Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Multimedialnego
 "Janusz Korczak: lekarz, pisarz, pedagog".

 19 VI 2012 r. w Gimnazjum nr 3 w Lublinie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Multimedialnego "Janusz Korczak: lekarz, pisarz, pedagog".
Konkurs organizowany był we współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Polegał na napisaniu pracy literackiej inspirowanej osobą J. Korczaka, przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie Power Point, bądź nakręceniu krótkiego filmu.
Konkurs przebiegał pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, przy wsparciu Rzecznika Praw Dziecka. Został również wpisany do oficjalnego kalendarza obchodów Roku Janusza Korczaka.

Konkurs połączony został z finisażem wystawy Centropy, która prezentowana była w Gimnazjum nr 3 w Lublinie.

Na finał konkursu i finisaż wystawy zaproszeni zostali goście: uczniowie i nauczyciele z terenu województwa lubelskiego, uczniowie i nauczyciele z terenu miasta Lublina oraz inni goście - przedstawiciele różnych organizacji i instytucji z Lublina i okolic (min. obecni byli:
- przedstawiciele Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN: P. Izabela Błasiak - Czumak, P. Bartosz Gajdzik, pracownicy Działu Edukacji Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN
- P. Agnieszka Pawlak – Dziaduch – kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 31 w Lublinie
- P. Roman Litman - Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Filia w Lublinie
- P. Beata Kowalska – koordynator ds. kultury i edukacji Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, filia w Lublinie.
- P. Wanda Lotter - świadek historii, dziecko Holocaustu, członek Rady Państwowego Muzeum na Majdanku
- P. Małgorzata Sagan – doradca metodyczny nauczycieli j. polskiego z terenu miasta Lublin
- P. Grzegorz Lech - dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie i inni.)

Po przeczytaniu 28 prac literackich Jury:
1. Przewodnicząca: P. Anna Sprawka – Sotirow – redaktor – autor podręcznika dla studentów cudzoziemców nieslawistów
2. Pani Ewa Kożuszek – kulturoznawca, redaktor i opiekun Koła Dziennikarskiego w Gimnazjum nr 3 w Lublinie, polonista
3. Pani Izabela Błasiak – redaktor Laboratorium Teatru NN - Nowe Media, Dział Brama Pamięci.
przyznało 6 nagród i stwierdziło, że poziom prac był wysoki, uczestnicy wykorzystali bibliografię i przypisy w pracach oraz odwoływali się do innych autorów i postaci realistycznych i fikcyjnych, a także wykorzystali własne, osobiste refleksje wywołane życiem i działalnością analizowanej postaci: Janusza Korczaka.

Po obejrzeniu i analizie 54 prezentacji multimedialnych Jury:
1. Pani Aneta Szadziewska– nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 3 w Lublinie, opiekun Koła Medialnego, koordynator projektów eTwinning.
2. Pani Agnieszka Pawlak-Dziaduch– kierownik Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, inicjator działań kulturalnych.
3. Pan Bartosz Gajdzik – pracownik Działu Edukacji Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN
przyznało 8 nagród.
Jury także serdecznie pogratulowało wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym autorom, jak również innym uczestnikom konkursu. Komisja zauważyła wysoki poziom merytoryczny i informatyczny nadesłanych prac, zwłaszcza na poziomie gimnazjum. Podkreśliła także pomysłowość i kreatywność młodych twórców: ciekawe ujęcie tematu, dodawanie filmów, audiotekstów, estetykę graficzną, zamieszczanie bibliografii.
Jury równocześnie złozyło podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

                                                                                              Ewa Kożuszek
               


 


 

  

 

design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |