AKTUALNOŚCI
   

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka w Warszawie

   W dniach 4 – 6 grudnia 2012 roku odbył się w Warszawie zorganizowany przez Rzecznika Praw Dziecka Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka. Kongres był podsumowaniem Roku Janusza Korczaka. Spotkali się na nim badacze i popularyzatorzy myśli korczakowskiej w Polsce i na świecie.
    Uroczystego otwarcia obrad w Belwederze dokonała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, która jest Przewodniczącą Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka. Dzień ten był poświęcony naukowym problemom i badaniom dotyczącym spuścizny pedagogicznej i społecznej Janusza Korczaka.
    Wieczorem goście obejrzeli w Teatrze Lalka występ pn. „Masz prawo do swych praw” poznańskiej grupy Łejery oraz wystawę kolekcji graficznej Williama Wolkowskiego „Litera i Duch”
    Została ogłoszona Deklaracja Warszawska – symboliczny dokument odnoszący się do idei Janusza Korczaka, przypominający o godności i podmiotowości dziecka. Deklaracja wzywa dorosłych do podejmowania działań na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego życia w świecie bez przemocy, dyskryminacji, zaniedbywania i innego złego traktowania.
   Podczas drugiego dnia Kongresu w Sali Kolumnowej Sejmu RP zebrało się ponad trzystu uczestników - przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz członków Stowarzyszeń im. Janusza Korczaka ze świata. Tematem spotkania były prawa dzieci i ich respektowanie we współczesnym społeczeństwie.

   Wieczorem uczestnicy Kongresu mieli okazję w Teatrze Powszechnym w Warszawie obejrzeć wersję koncertową musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego.
    W ostatnim dniu Kongresu, w dawnym Domu Sierot prowadzonym przez Janusza Korczaka, a następnie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, zebrali się przedstawiciele stowarzyszeń korczakowskich z Belgii, Czech, Izraela, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Ukrainy. Spotkanie poświęcone było prezentacji wydarzeń Roku Korczakowskiego na świecie i w Polsce. Program został wzbogacony pokazem wystawy o Januszu Korczaku przygotowanej przez Korczakianum – Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy oraz inscenizacją sądu koleżeńskiego Janusza Korczaka pn.
Prawa Dziecka przed sądem, przygotowaną przez uczniów Technikum Nr 9 Lotniczego im. Bohaterów Narwiku w Warszawie.

Szczegółowy program Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka - program

 

 

  

 

design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |