AKTUALNOŚCI
   

Sympozjum Korczakowskie - "Z Korczakiem w nowe stulecie"

    Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka . Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomiu nosi imię tego Wielkiego Pedagoga. Dlatego też, organizując Sympozjum Korczakowskie postanowiliśmy pokazać innym, że myśli i idee Janusza Korczaka są nadal aktualne. Do udziału w naszym przedsięwzięciu , zaprosiliśmy pedagogów, psychologów, nauczycieli placówek kształcenia specjalnego, pracowników poradni psychologiczno- -pedagogicznych, pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej, gminnych ośrodków pomocy społecznej, doradców zawodowych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Honorowy patronat objęli: Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu, Jego Ekscelencja ks. Biskup Henryk Tomasik, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak, Pani Barbara Sochal Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie, pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka R.P. oraz Pan Zbigniew Rybka Dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu.
Sympozjum odbyło się 21 stycznia 2013 roku w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Program Sympozjum przedstawiał się następująco:
   Otwarcie Sympozjum przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu - panią mgr Halinę Kot. Wystąpienia Gości:
   ,,Janusz Korczak na XXI wiek ” wykład inauguracyjny Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka, Dyrektora Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie - pani mgr Barbary Sochal.
   ,,Edukacja i prawa dziecka w kontekście wyzwań współczesności’’ wykład doktora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Katedra Podstaw Pedagogiki, Katedra UNESCO im. J. Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka - pani Urszuli Markowskiej – Manisty.
  ,,Wychowawca to prawdziwy przyjaciel dziecka ’’wykład doktora psychologii, wykładowcy w Seminarium Duchownym w Radomiu, wykładowcy w Radomskim Instytucie Teologicznym, na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a także w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego - ks. Marka Dziewieckiego.
  ,,Poszanowanie praw dziecka wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie’’ wykład doktora Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - pani Joanny Moledy.
   „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – instytucjonalne formy wsparcia ” - wykład Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Filia w Radomiu - pani mgr Marii Majdy.
   Prezentacja multimedialna dotycząca podsumowania obchodów Roku Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu.
   Uzupełnieniem Sympozjum była wystawa plastyczno - fotograficzna „ Korczak i My” .
   Wielorakie formy życzliwości uznania i sympatii odebraliśmy podczas wystąpień zaproszonych Gości: Pana Ryszarda Fałka - Wiceprezydenta miasta Radomia, Pani Doroty Sokołowskiej – Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Pana Jana Łaszczyka – Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Jego Ekscelencji biskupa Henryka Tomasika - Ordynariusza Diecezji Radomskiej oraz usłyszeliśmy odczytane przez Panią Barbarę Sochal przesłanie Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka skierowane do uczestników Sympozjum.
   Wystąpienia prelegentów zakończyła multimedialna prezentacja podsumowująca realizację projektu „ Nie ma dzieci - są ludzie”. Składał się on z wielu wzajemnie uzupełniających się elementów mających charakter konkursów, inscenizacji, cyklicznych spotkań oraz incydentalnych działań.
Drugą część Sympozjum stanowiła Gala Korczakowska ,, Jak kochać dziecko’’. - Na gali dzieci opowiadały o swojej wizji świata i szukały odpowiedzi u dorosłych : Jak kochać dziecko? Prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów placówek specjalnych przekazały przesłanie Antoine’a de Saint-Exupéry „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…”
   Mamy wielką satysfakcję z organizacji Sympozjum, gdyż mogliśmy poruszyć zagadnienia dotyczące praw dziecka we współczesnym świecie i szeroko rozumianą problematykę edukacyjną osób niepełnosprawnych w kontekście wyzwań XXI wieku. Tym sposobem oddaliśmy hołd Naszemu Patronowi , Januszowi Korczakowi jako prekursorowi praw dziecka.

 Barbara Janina Sochal

Zobacz również:

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130122/POWIAT0206/130129786


    

 

  

 

design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |