AKTUALNOŚCI
   

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

22 lutego 2013 r. w Ośrodku Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM, mającym swoją siedzibę w Domu Dziecka Nr 2 – dawnym Domu Sierot - odbyła się uroczystość zakończenia Roku Janusza Korczaka w Warszawie. Spotkanie prowadziła Pani Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Podsumowania wydarzeń  Roku Korczakowskiego dokonali: Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz Pan Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.

Zgromadzeni goście zostali poinformowani o znaczącej dla ruchu korczakowskiego  inicjatywie: miasto stołeczne Warszawa w uznaniu zasług wybitnego warszawiaka zamierza ustanowić Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Będzie ona kolejnym wyróżnieniem dla warszawskich szkół i placówek poszukujących własnych, innowacyjnych rozwiązań w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Ważnym elementem uroczystości było podpisanie Deklaracji Warszawskiej przez Pana Włodzimierza Paszyńskiego. Sygnatariuszem Deklaracji może zostać każdy, któremu nie jest obojętny los dzieci. Dokument dostępny jest na stronie http://deklaracjawarszawska.pl/

Podczas uroczystości Pan Mirosław Sielatycki, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ogłosił wyniki  konkursu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: Plebiscytu na najbardziej aktywną szkołę w Roku Korczaka

Do Plebiscytu zgłoszono 53 projekty podsumowujące działania szkół i placówek w 2012 roku. Zespół oceniający, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji - Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM – Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Domu Spotkań z Historią, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz pracownicy Biura Edukacji przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY

Nagroda w kategorii przedszkola:

 1. Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka za różnorodne działania związane z patronem  mające na celu uświadomienie dzieciom ich praw, twórczą zabawę, upowszechnienie wśród rodziców myśli pedagogicznej Janusza Korczaka  poprzez pisanie przez nich  utworów literackich dla swoich dzieci .

Nagrody w kategorii szkoły podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego za bogaty program obchodów Roku Korczaka z wykorzystaniem m.in. programu filozoficznych dociekań nastawionego jest na wszechstronny osobowy rozwój ucznia.
 2. Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury za niestereotypowe podejście do dorobku Janusza Korczaka poprzez m.in. przygotowanie wystawy filatelistycznej „Korczak na znaczkach pocztowych” oraz zaangażowanie uczniów w programowanie tras wycieczek do wolskich miejsc związanych z Januszem Korczakiem.

Nagrody w kategorii gimnazja:

 1. Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich” za działania edukacyjne przeprowadzone metodami aktywizującymi uczniów m.in. przeprowadzenie debaty open space w odniesieniu do tematów związanych z szkołą oraz wykorzystanie mediów do realizacji projektów – film-sonda, audycja w radiowęźle, interaktywny konkurs.
 2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej za włączenie społeczności szkolnej w obchody Roku Korczaka i edukacyjne odniesienia do profilu szkoły m.in. poprzez przygotowanie wielojęzycznej inscenizacji „Króla Maciusia I” oraz działania na rzecz propagowania historii i kultury żydowskiej.

Nagroda w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Zespół Szkól nr 7 za różnorodność i spójność działań m.in. za akcję List do rodziców, przygotowanie programu wycieczki w języku angielskim po Warszawie śladami Janusza Korczaka dla młodzieży z Izraela.

Nagroda w kategorii szkoły specjalne:

 1. Zespół Szkół Specjalnych nr 85 za wszechstronny program  realizowany różnymi metodami adekwatnymi do możliwości dzieci  takimi jak rapowanie, quizy, zabawa taneczna, składanie książek, odgrywanie postaci związanych z Korczakiem, nagranie filmów, prezentacje multimedialne, wycieczki, oglądanie przedstawień.  

Nagroda w kategorii placówki wychowania pozaszkolnego:

 1. Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” za połączenie wokół idei korczakowskich  działań artystycznych z profilaktyką w różnych dziedzinach oraz kreatywną edukację rówieśniczą.

WYRÓŻNIENIA

 1. Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I za działania edukacyjne poświęcone Januszowi Korczakowi na rzecz środowiska lokalnego między innymi poprzez współorganizację festynu dla mieszkańców osiedla Marysin.
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. za realizację dzielnicowego projektu interdyscyplinarnego mającego na celu pokazanie wpływu idei korczakowskich na prawa dziecka oraz przybliżającego jego twórczość literacką.
 3. Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi za propagowanie wartość i praw Janusza Korczaka współczesnymi metodami pedagogicznymi.
 4. Zespół Szkół Specjalnych nr 97 za realizację projektu edukacyjno-wychowawczego „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” przybliżającego jego postać i twórczość z wykorzystaniem metod adekwatnych do możliwości uczniów oraz włączenie do projektu znanych osób oraz przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością.
 5. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej za wysoki poziom artystyczny warsztatów i musicalu pt. „Maciusiowe podróże” oraz twórczą adaptację książki „Król Maciuś I”.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka gratuluje wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym szkołom i placówkom oraz zaprasza do współpracy, mając nadzieję, że Janusz Korczak będzie nadal towarzyszył nauczycielom i rodzicom i służył mądrą radą: jak kochać dziecko.

Autorami zdjęć są uczniowie z Zespołu Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna 13. 

Barbara Janina Sochal

 


 

  

 

design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |