AKTUALNOŚCI
   

MIĘDZYNARODOWA SEMINARIUM W GENEWIE

8 czerwca 2013 roku odbyło się w Genewie coroczne, piąte tym razem, Międzynarodowe Seminarium poświęcone Januszowi Korczakowi. Seminarium zorganizowane zostało przez  Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Motywem przewodnim spotkania był Art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka:

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.

2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

W programie konferencji przewidziano wiele wystąpień prezentowanych przez ludzi z różnych dziedzin. Między innymi: analiza istniejących zapisów prawa międzynarodowego oraz ich realizacji przez kraje członkowskie przygotowana przez prawnika ONZ Bernarda Gastauda; opracowanie tematu zabawy według Janusza Korczaka przez profesora Lothara Krappmanna; przedstawienie działalności organizacji pozarządowej Learning for Well-being Daniela Kropfa; omówienie problematyki praw dzieci do edukacji przez działacza UNESCO i UNICEFU Jonathana Levy’ego oraz wystąpienie łotewskiego rzecznika praw dziecka.

Referat przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie dotyczył tematu „Dziecięce dążenie do sławy w środowiskach lokalnych przez dzieci i młodzież zagrożoną marginalizacją”. Przedstawione zostały w nim działania Młodzieżowego Domu Kultury podejmowane na rzecz dzieci i społeczności lokalnej, które odpowiadają dwóm koncepcjom podejmowanym i postulowanym przez Janusza Korczaka – zabawie (uczenia się i rozwijania przez zabawę) oraz dążeniu do sławy. Mottem przewodnim był cytat z Korczaka: „Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. – Coś z tego zawsze się stanie”.

Ciekawym punktem konferencji był film obrazujące dziecięcą zabawę w przedszkolu oraz warsztat prowadzony przez Colette Charlet bazujący na przeprowadzonych przez nią czterech projektach edukacyjnych z dziećmi z Polski, Francji, Indii i Brazylii.

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka organizowanej w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy ONZ w Genewie, Szwajcarii zakończyła się sukcesem. Wygłoszony referat przez panią Zuzannę Popik i Monikę Modrzejewską z Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie spotkał się z ciepłym przyjęciem. Tematy poruszane na konferencji poszerzyły perspektywy związane z wychowaniem najmłodszych i pedagogicznymi ideałami Janusza Korczaka. Spotkanie działaczy ze stowarzyszeń i instytucji korczakowskich na świecie zaowocowało również nawiązaniu nowych zagranicznych kontaktów.

                                                                                         Monika Modrzejewska                   
                                                                 
Przewodnicząca Kręgu Małopolskiego    
                                                         
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka


                                                                                    

 


  

 

  

 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |