AKTUALNOŚCI
   

WIECZÓR AUTORSKI Z RIVKĄ PARCIACK

24 czerwca w Księgarni Czuły Barbarzyńca w Warszawie odbyło się spotkanie z Rivką Parciack, autorką książki pt. "Tutaj i tam, obecnie i kiedyś. Cmentarze żydowskie oraz pomniki w Polsce i Izraelu jako odzwierciedlenie Zagłady". Spotkanie poprowadziła profesor Hanna Zaremska, a uczestniczyli w nim realizatorzy projektu „Antyschematy”, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka.

Za:http://czuly.pl/Tutaj,i,tam,,obecnie,i,kiedys,-,spotkanie,autorskie,z,Rivka,Parciack,%5BWarszawa,,24,czerwca,,godz.,19,00%5D,19x177.html

czytamy:
Jerozolimianka Rivka Parciack spędziła w Polsce wiele tygodni na zbieraniu materiału, odwiedziła w latach 1997 - 2001 dziesiątki cmentarzy, obejrzała liczne pomniki, rozmawiała z wieloma ludźmi - i w Polsce, i w Izraelu. Napisała książkę rzetelną, wolną od kategorycznych sądów, uważnie wnikającą w motywy ludzkich działań, szukającą odpowiedzi na nasuwające się w trakcie spotkań, coraz liczniejsze, pytania.

Rivka podąża w książce polskimi i izraelskimi drogami, wspomagając się artykułami i pracami badawczymi na temat stosunków polsko-żydowskich, pozycjami z zakresu historii i obyczajów, księgami pamiątkowymi i pamiętnikami, relacjami, świadectwami, materiałami archiwalnymi, a także literaturą piękną. Niebagatelną, wymowną rolę odgrywa w tej opowieści poezja, a wśród cytowanych są i poeci polscy, m.in. Wisława Szymborska czy Czesław Miłosz.
Autorka opisuje dzieje kirkutów przed II wojną światową, przybliża czytelnikowi temat pochówku w tradycji żydowskiej, jej podejście do śmierci, znaczenie i wydźwięk płyt nagrobnych. Opowiada wojenną i powojenną historię cmentarzy, informuje o stanie prawnym i stosunkach własnościowych, relacjonuje wreszcie różnorakie działania mające na celu przywrócenie nekropoliom godnego wyglądu. Mówi o ważnych miejscach, ale przede wszystkim o związanych z nimi osobach oraz o procesach społecznych.

Niezwykłym zjawiskiem i faktem bez precedensu nazywa zajmowanie się cmentarzami żydowskimi w Polsce przez osoby nienależące do społeczności żydowskiej, jak podkreśla. Opiszę zatem różne jego oblicza i przejawy, postaram się wyjaśnić pobudki tych, którzy podejmują to dzieło - zapowiada. I spełnia obietnicę w sposób tyleż wyczerpujący, co ciekawy, niemal reportażowy, próbując możliwie najpełniej odpowiedzieć na zadane samej sobie pytanie: Co skłania Żydów uratowanych z Zagłady, żyjących w Izraelu i innych państwach, do budowania obiektów pamięci w Polsce?, dociekając równocześnie, co dla nich znaczy rzeczone ocalanie pamięci. I pytanie drugie, niemniej istotne: Co skłania Polaków, którzy w większości urodzili się po drugiej wojnie światowej i nigdy nie widzieli Żydów, do interesowania się kulturą żydowską, pielęgnowania jej szczątków, często wbrew niechęci otaczającego środowiska, a w przeszłości również wbrew nastawieniu władz?


Zapisując losy żydowskich nekropolii, podaje liczne przykłady tego, co niemiecki okupant zrobił z nimi w czasie wojny, jak zostały zagospodarowane w tym porażającym czasie, ale również później, już po wyzwoleniu. Zamieszcza poruszające historie ich opiekunów, częstokroć samozwańczych, strzegących cmentarzy z bardzo różnych, bywa że wręcz irracjonalnych pobudek. Opowiada o ogromie pracy, jaką na kirkutach wykonali Polacy, lecz nie zapomina o zaangażowanych w nią osobach innych narodowości.
Książka, wydana zresztą niemal równocześnie w Izraelu i Polsce, stanowi bogate źródło wiedzy dla mieszkańców tych krajów, pełne faktów oraz interesujących obserwacji dotyczących historii i współczesności obu narodów, zdecydowanie łamiące zakorzenione w nich, a jakże często uparcie umacniane stereotypy.

 


  

 

  

 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |