AKTUALNOŚCI
   

WARSZAWSKA NAGRODA WYCHOWAWCZA IMIENIA JANUSZA KORCZAKA

7 października 2013 r. została ogłoszona Warszawska Nagroda imienia Janusza Korczaka, ustanowiona przez Miasto stołeczne Warszawa.

Nagroda ma stanowić wyróżnienie dla warszawskich przedszkoli, szkół i placówek, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Celem przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka jest jednocześnie inspirowanie nauczycieli i wychowawców ciągle aktualną myślą pedagogiczną Janusza Korczaka oraz zachęta do czerpania z jego pedagogicznego dorobku.

Ogłoszenie Warszawskiej Nagrody imienia Janusza Korczaka przez Panią Joannę Gospodarczyk – Dyrektora Biura Edukacji
oraz Pana Mirosława Sielatyckiego – Zastępcę Dyrektora.

Przyznając Nagrodę m.st. Warszawa będzie promować ideę szkoły i placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej - instytucji zauważającej potrzeby dzieci i oczekiwania ich rodziców, umiejącej wykorzystać potencjał nauczycieli
 i wra
żliwej na specyfikę najbliższego środowiska. Nagroda ma przyczynić się do wskazywania skutecznych rozwiązań w procesie wychowania, tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwoju najmłodszych, wsparcia ich pasji i zainteresowań.

                   Odczytanie praw dziecka przez wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka                                                                                    

Szczegółowy regulamin konkursu przyznawania Nagrody został określony w Zarządzeniu Nr 4526/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2013 r.

I edycja nagrody rozpocznie się w roku szkolnym 2013/2014. Szkoły i placówki będą mogły aplikować o przyznanie nagrody do 31 lipca 2014 r.

Do Kapituły Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka zaproszone zostały osoby, które poprzez swój dorobek pedagogiczny i praktyczne dokonania w sferze wychowania są autorytetami w tej dziedzinie, a także znawcami teorii pedagogicznej Janusza Korczaka.

Wręczenie nominacji członkom Kapituły przez Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawa – Pana Włodzimierza Paszyńskiego. Nominację otrzymuje Pani Barbara Janina Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Uroczystości ogłoszenia Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka towarzyszyła inauguracja III edycji Programu „Akademia Wychowawcy”. Założenia Programu przedstawił Pan Arkadiusz Walczak – Dyrektor Warszawskiego Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Inauguracja III edycji Programu rozpoczęła się wykładem Pani prof. Anny Gizy-Poleszczuk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Na zakończenie Pani Marta Ciesielska – Kierownik KORCZAKIANUM przedstawiła Ośrodek Dokumentacji i Badań jako miejsce debaty o wychowaniu.

Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Januszowi Korczakowi.

Przygotowania do złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą Januszowi Korczakowi.

Program Konferencji

Warszawska Nagroda Wychowawcza

Regulamin konkursu

Załącznik do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy

Powołanie Kapituły

Informacja i zdjęcia: BJS

 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |