AKTUALNOŚCI
   

W piątek, 24 stycznia 2014 r. eksperci z Fundacji Dom Pokoju wraz z naukowcami z Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW oraz przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka podczas konferencji

„Conflict management – mediacje rówieśnicze – wyzwania dla Wrocławia”

debatowali o modelach rozwiązywania konfliktów w społecznościach lokalnych, na gruncie relacji rówieśniczych, sąsiedzkich i rodzinnych.

- Na Osiedlu Nadodrze w 2013 r. Fundacja realizowała pilotażowy program z zakresu mediacji rówieśniczych
w szkołach podstawowych (klasy IV – VI)  - mówi Dorota Whitten, koordynatorka projektu. – Wykorzystaliśmy
w projekcie metodę conflict management wdrożoną na Nadodrzu na podstawie wzorów holenderskich.
Dzięki współpracy międzynarodowej z Stiching Mediation door Leerlingen uzyskaliśmy licencję na przetłumaczenie
i wykorzystanie podręcznika do mediacji rówieśniczych dla szkół podstawowych i gimnazjów – dodaje koordynatorka.

Mediacje uczą rozwiązywania sporów bez przemocy, jednocześnie uwrażliwiając na uczucia i prawa drugiego człowieka, a także dają szansę uaktywnienia społeczności szkolnej. - W obliczu prób zatrzymania i zapobiegania agresji i przemocy w szkole koncepcja dla nauczycieli, jak również zajęć dla uczniów dotyczących skutecznego porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych może stanowić cenną i niezwykle skuteczną formę pomocy
– uzupełnia koordynatorka.

Konferencja składała się z dwóch części – pierwsza część była podsumowaniem pilotażowego projektu i prezentacją metody, druga zaś stanowiła badanie potrzeb  w zakresie programu conflitc management we wrocławskich szkołach.  

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zostało Partnerem projektu. To już kolejny projekt współpracy Stowarzyszenia z Fundacją Dom Pokoju.

Szczegółowy program konferencji:
· 
Powitanie Karolina Mróz – Fundacja Dom Pokoju, Natalia Szczucka – dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej
· 
Wykład inaugurujący - dr Piotr Mikiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej
· 
Geneza projektu Conflict Management – Edward Skubisz, założyciel Fundacji Dom Pokoju
·
Projekt Conflict Management – mediacje rówieśnicze i komunikacja bez agresji. Podsumowanie pilotażu – Dorota Whitten - koordynator projektu
· Przerwa kawowa
·
Warsztaty w dwóch grupach dla dyrektorów szkół – badanie potrzeb metodą open space. Badanie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie programu conflict management w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie Wrocławia.

 PARTNERZY KONFERENCJI

   
     
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |