AKTUALNOŚCI
   

IV Sympozjum Pedagogiczne „Wspólne wspieranie przez aktywne działanie – metody pracy z dziećmi i dorosłymi” (13 marca 2014) - relacja.

Wspólne wspieranie przez aktywne działanie – metody pracy z dziećmi i dorosłymi”  były tematem IV Sympozjum Pedagogicznego, które odbyło się 13 marca 2014 roku w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Podobnie  jak w latach ubiegłych organizatorem sympozjum była Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna oraz działające przy Katedrze Nauk o Wychowaniu Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”.

Sympozjum zostało objęte patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Urzędu Miasta Tarnowa, Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”, przedszkoli publicznych, z którymi uczelnia współpracuje (nr 8 „Pod Stokrotką” i nr 34),  Przedszkola Niepublicznego w Tarnowcu, a także Stowarzyszenia Psychologii, Edukacji i Rozwoju Osobistego „Kropla Słońca” oraz „Tarnowskiego Inspirującego Magazynu Edukacyjno-Rozrywkowego”.

Organizatorzy Sympozjum starali się pokazać, że praca pedagogiczna z dziećmi i dorosłymi powinna być prowadzona z wykorzystaniem metod, które są atrakcyjne  i twórcze. Celem spotkania była wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych osób pracujących    z różnymi grupami odbiorców, jak również integracja tarnowskiego środowiska nauczycieli akademickich, pedagogów, wychowawców i rodziców.

Tematem przewodnim Sympozjum była pedagogika Janusza Korczaka we współczesnym wychowaniu dziecka. Zaprezentowano także metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, wybrane metody terapii dzieci i młodzieży, praktyczne metody aktywizowania i integracji grupy przez wspólną zabawę, ruch i pracę, formy wspierania rozwoju psychicznego osób dorosłych oraz problemy kształtowania u osób dorosłych potrzeby ciągłego doskonalenia       
i uczenia się przez całe życie.

W Sympozjum wzięli udział przedstawiciele władz MWSE – Rektor – prof. Michał Woźniak, Kanclerz – mgr Zofia Kozioł, Wicekanclerz – mgr Renata Mielak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i opiekun Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” – dr Renata Smoleń oraz zaproszeni goście:  Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji – Barbara Niziołek, Inspektor Wydziału Edukacji Miasta Tarnowa – Jadwiga Gumuła, nauczyciele
z tarnowskich przedszkoli i szkół podstawowych, rodzice i studenci kierunku pedagogika.

Zaproszenie na sympozjum przyjęła Pani Barbara Janina Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie; Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka – która  przedstawiła zebranym „Korczakowski warsztat demokracji”.

Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie reprezentowała mgr Marta Falińska,  asystent w Katedrze Nauk o Wychowaniu, która zaprezentowała wyniki badań ankietowych dotyczących pedagogiki Janusza Korczaka, przeprowadzonych wśród studentów kierunku pedagogika w MWSE („Korczakowska szkoła wychowania lekarstwem dla polskiego systemu szkolnictwa w opinii studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej     
w Tarnowie”). Prezes Naukowego Koła Pedagogicznego ‚Paidagogos”, Joanna Zaklikiewicz,  przedstawiła badania prowadzone wśród sześciolatków i ich rodziców dotyczące twórczych metod spędzania czasu wolnego
i kreatywności dzieci.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”,  Krzysztof Drwal w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Dziecko z niepełną sprawnością – normalna sprawa?” pokazał metody terapii i usprawniania dzieci w pracowniach, którymi dysponuje Stowarzyszenie.
Ks. Karl Thomas Stehlin, Przełożony Bractwa Świętego Piusa X w Europie Środkowej i Wschodniej, który w tym roku po raz czwarty był gościem Sympozjum,
  mówił o „Duchowości katolickiej w służbie wychowania”.

Wystąpienia zakończyła prelekcja mgr Grzegorza Gotfryda z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa poruszająca problem aktywności obywatelskiej mieszkańców w kształtowaniu odpowiedzialności
za sprawy publiczne.

Spotkanie uatrakcyjniły przedstawienia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pawęzowie, Przedszkola Publicznego nr 34 oraz Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką” z Tarnowa, a także występ studentki pierwszego roku pedagogiki, Patrycji Bajorek, która wykonała utwór „Małe tęsknoty” z repertuaru Krystyny Prońko.

Dziękujemy władzom Uczelni, wszystkim prelegentom, instytucjom, które objęły sympozjum swoim patronatem, współpracującym z Kołem „Paidagogos” nauczycielom, pedagogom, psychologom, studentom, rodzicom oraz wszystkim gościom którzy tak licznie wzięli udział w IV Sympozjum Pedagogicznym w Tarnowie.

Zapraszamy na stronę internetową MWSE, gdzie znajdują się dodatkowe informacje i galeria zdjęć: http://www.mwse.edu.pl/aktualnosci/iv-sympozjum-pedagogiczne-3#/

 

Program sympozjum
                                                                        

   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |