AKTUALNOŚCI
   

Spotkanie ze studentami z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w Vancouver

 3 czerwca 2014 roku w Ośrodku Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM Muzeum Warszawy odbyło się spotkanie z dr Bożeną Karwowską (Associate Professor of Polish and Slavic Studies) oraz grupą studentów z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w Vancouver (Kanada). Spotkanie zorganizowane zostało w ramach międzynarodowego seminarium „Witnesing Auschwitz: Conflicting stories and memories”.

Seminarium wpisuje się w nowe podejście do edukacji o Zagładzie, którego idea powstała na UBC we współpracy
z Muzeum Auschwitz Birkenau. Dzięki wsparciu Faculty of Arts, UBC Go Global: International Learning Programs oraz darczyńców, najlepsi studenci wydziałów humanistycznych mieli okazję spędzić miesiąc w Polsce, zwiedzając oraz słuchając wykładów        i biorąc udział w warsztatach tematycznych specjalnie dla nich przygotowanych, między innymi przez Dział Edukacji Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz specjalistów z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
   

Seminarium wpisuje się w nowe podejście do edukacji o Zagładzie, którego idea powstała na UBC we współpracy
 z Muzeum Auschwitz Birkenau. Dzięki wsparciu Faculty of Arts, UBC Go Global: International Learning Programs oraz darczyńców, najlepsi studenci wydziałów humanistycznych mieli okazję spędzić miesiąc w Polsce, zwiedzając oraz słuchając wykładów        i biorąc udział w warsztatach tematycznych specjalnie dla nich przygotowanych, między innymi przez Dział Edukacji Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz specjalistów z Żydowskiego Instytutu Historycznego

Jednym z punktów programu seminarium było odwiedzenie przez studentów dawnego Domu Sierot założonego
przez Janusza Korczaka oraz bliższe poznanie historii życia i dorobku Starego Doktora.

Spotkanie przygotowały: Marta Ciesielska - Kierownik Korczakianum i Barbara Janina Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, a o Starym Doktorze z wielką pasją opowiadała Agnieszka Witkowska-Krych.

Zdaniem studentów spotkanie w Korczakianum było bardzo istotną częścią ich programu naukowego. Pozwolilo im na poznanie myśli pedagogicznej oraz dorobku naukowego i literackiego Janusza Korczaka, a także zasad funkcjonowania prowadzonego przez niego sierocińca. Podczas konferencji naukowej w Holocaust Education Center w Vancouver uczestnicy seminarium przybliżą sylwetkę Korczaka ich kanadyjskim koleżankom i kolegom.

 

Barbara Janina Sochal

Przewodnicząca PSK

  
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |