AKTUALNOŚCI
   

 

 

WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO DELEGATÓW

 

17 października 2015 roku w Młodzieżowym Domu Kultury na Łazienkowskiej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

W części pierwszej Barbara Janina Sochal, Przewodnicząca Stowarzyszenia przedstawiła  i podsumowała działania podejmowane przez PSK przez ostatnie cztery lata. Podziękowała za pracę na rzecz Stowarzyszenia odchodzącemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącym Kręgów.

Spotkanie Korczakowców z Polski było również okazją do wyrażenia podziękowań osobom wspierającym Stowarzyszenie: panu Stanisławowi Kowalskiemu, Prezesowi Zarządu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” oraz państwu Ewie i Piotrowi Kulczyckich.

Wszystkich zebranych pozdrowiła „Honorowa Przewodnicząca” Stowarzyszenia profesor Jadwiga Bińczycka.

Do współpracy z Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka przy Akademii Pedagogiki Specjalanej zapraszał jej Kurator – profesor Adam Frączek, przekazując jednocześnie wyrazy uznania dla działalności Stowarzyszenia przez ostatnie 4 lata.

Następnie dr Ireneusz Jan Pyrzyk poinformował o wydaniu pod jego redakcją materiałów pokonferencyjnych pn. „Aktualność pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej”. Konferencja została zorganizowana przez WSHE we Włocławku przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka.

Na zakończenie tej części Edward Urbanowski zapoznał uczestników spotkania z koncepcją pomnika upamiętniającego wyjazdy Janusza Korczaka z dziećmi na kolonie.

 v   

W części drugiej, prowadzonej przez wiceprzewodniczącego Jacka Krogela, delegaci po zapoznaniu się
z informacją finansową Stowarzyszenia udzielili absolutorium odchodzącemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego PSK, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Kolejny punkt programu poświęcony był propozycjom zmian w statucie Polskiego Stowarzyszenia  
 
im. Janusza Korczaka. Po głosowania nad zmianami Zarząd udał się na naradę, a reszta delegatów miała okazję zapoznać się z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury na Łazienkowskiej oraz obejrzeć film pt. „NIE MA DZIECI, SĄ LUDZIE”, zrealizowany przez placówkę w Roku Janusza Korczaka 2012.

 

 

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

·         wyboru wiceprzewodniczących i Prezydium,

·         upoważnienia wybranych członków Zarządu do reprezentowania PSK we władzach Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,

·         upoważnienia wybranych członków Zarządu do składania zobowiązań majątkowych,

·         przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia.

 

Nowymi członkami PSK zostali: Tomasz Polkowski i Paweł Łamasz.

 

ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA

 1. Jerzy Fornalik, wiceprzewodniczący
 2. Jacek Krogel, wiceprzewodniczący
 3. Marta Ciesielska, członek Prezydium Zarządu
 4. Barbara Młodziejewska, członek Prezydium Zarządu
 5. Jolanta Dorota Ślęzak, członek Prezydium Zarządu
 6. Edward Urbanowski, członek Prezydium Zarządu
 7. Dorota Witkowska, członek Prezydium Zarządu
 8. Yaron Becker, członek Zarządu
 9. Joanna Fiszer, członek Zarządu
 10. Anna Kamińska, członek Zarządu
 11. Roma Ludwicka, członek Zarządu
 12. Paweł Łamasz, członek Zarządu
 13. Renata Paluch, członek Zarządu
 14. Gabriela Przybysz, członek Zarządu
 15. Mariusz Wawrzyniak, członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Beata Wierzbicka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Paweł Rieske, członek Komisji Rewizyjnej
 3. Ewa Dziaduś, członek Komisji Rewizyjnej

 

Delegatom Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego bardzo dziękuję za aktywne uczestniczenie w spotkaniu,  a naszym gościom za bycie z nami i wspólne tworzenie społecznego ruchu korczakowskiego w Polsce.

Dziękuję również pani dyrektor MDK Honoracie Waszkiewicz za gościnność i okazywaną nam życzliwość, a pani Katarzynie Kasztelowicz za pomoc i twórcze  podejmowanie z dziećmi i młodzieżą wątków korczakowskich.

Barbara Janina Sochal

Przewodnicząca

Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

                

                                                                                                    

 

   


 


 

 

 

 

 

      

 


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |