AKTUALNOŚCI
   

              

VII Sympozjum Pedagogiczne

„Dialog, współpraca, porozumienie w wychowaniu i edukacji”. Taki tytuł nosiło tegoroczne Sympozjum Pedagogiczne zorganizowane już po raz siódmy przez Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”. Skierowane było do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, mediatorów, terapeutów, rodziców, studentów. Mogły z niego skorzystać także osoby zainteresowane poznaniem efektywnych aspektów procesów nauczania,  wychowania oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Oprócz zaproszonych gości i przybyłych zainteresowanych, naszą Uczelnię reprezentowali Jego Magnificencja Rektor prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak, Kanclerz mgr Zofia Kozioł, Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu dr hab. Jan Rajmund Paśko, który prowadził sympozjum.

Sympozjum otworzył Rektor prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak. Następnie Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko odczytał skierowany do organizatorów list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Przewodnicącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Barbary Janiny Sochal. Element artystyczny stanowił występ dzieci z Przedszkola Publicznego nr 34 w Tarnowie, które zaprezentowały dwa układy taneczne do utworów „Halleluja” z repertuaru Leonarda Cohena oraz „Boro, boro” z repertuaru Arasha (dzieci przygotowała do występu                 lic. Agnieszka Biedroń). Dalszy ciąg występów dzieci przejęło Przedszkole Publiczne nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie. Piosenkę „Nasz Tarnów” wykonała Liwia Stareńczak – lat 6, którego autorami tekstu są: mgr Marta Falińska, lic. Jerzy Bardel, a opracowania muzycznego:            lic. Jerzy Bardel. W kolejnej części najmłodsi zaprezentowali składankę pięciu tańców do muzyki klasycznej i współczesnej. Były to: “Walc z bajki Anastazja”, “Country Dance” Georga Friderica Handla, „Polka Trisz – Trasz”  Johanna Straussa, „Le Basque” Jamesa Galweya         i układ taneczny do czołówki
z filmu „Jack i piraci z Nibylandii”. Grupę przygotowała mgr Marta Falińska – asystent
w Katedrze Nauk o Wychowaniu oraz mgr Danuta Banaś.

Część teoretyczną otworzyły lic. Joanna Zaklikiewicz – studentka studiów II stopnia na kierunku Pedagogika oraz Monika Wajda – studentka studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, które wygłosiły referat pt. „Działalność Naukowego Koła Pedagogicznego Paidagogos w ujęciu pedagogiki Janusza Korczaka”. Wyjaśniły po krótce cele koła, zaprezentowały dotychczasowe działania oraz zachęcały wszystkim studentów do zaangażowania się w organizacje studenckie działające na naszej uczelni. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów mgr Jerzy Śliwa opowiedział o mediacjach w prelekcji pt.: „Jak? Droga do porozumienia. Modele i praktyka”. Przedstawił zarys działania mediatorów, ich obecne działania
i przedsięwzięcia. Mecenas Marcin Targosz przedstawił referat na temat „Praw Człowieka
w kontekście Praw Dziecka – rozwiązania Konstytucyjne i Międzynarodowe”. Przedstawił obecną sytuację istnienia praw dziecka – praw człowieka w rzeczywistości współczesnego nauczyciela. Mecenas Piotr  Ćwiertnia z Kancelarii Adwokackiej z Krakowa mówił o „Ochronie nauczyciela na gruncie obowiązujących przepisów prawa”. Wyjaśnił kiedy, w jakich okolicznościach nauczyciel jest chroniony przez prawo, co    o tym mówi karta nauczyciela oraz przedstawił kilka przestępstw działających na szkodę nauczyciela. Doktor Barbara Klasińska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosiła referat pt.: „Mądrość wychowania ukryta w przysłowiach ludowych”. Na podstawie konkretnych cytatów powstałych na przestrzeni wieków przedstawiła ich współczesne znaczenie. Pani mgr Magdalena Lis - pełnomocniczka oddziału w Krakowie oraz Tarnowie Fundacji "Dr Clown" opowiedziała o „Terapii śmiechem i zabawą w pracy
z dzieckiem, w tym w trudnej sytuacji życiowej”. W swoim wystąpieniu zaktywizowała uczestników poprzez wyjaśnienie czym jest joga śmiechu i zaprezentowanie kilku ćwiczeń. Następnie doktor Dariusz Dąbek - mediator, wykładowca akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mówił o „Prawach człowieka a dydaktyce pedagogicznej”. Pani mgr Anna Duda   z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Stowarzyszenia Mediatorów Polskich w Rzeszowie nakreśliła zarys problematyki „Mediacji szkolnych”. Wyjaśniła schemat ich powstawania i najważniejsze aspekty działania tego typu inicjatywy w szkole. Pan mgr Rafał Fudala z Przedszkola Samorządowego nr 82 w Krakowie swoja wystąpienie oparł na „Edukacji etnicznej w przedszkolu”. Nawiązał również do badań, które przeprowadził wśród ludności ukraińskiej i przedstawił ich pogląd na temat edukacji etnicznej zarówno                
w przedszkolu jak i w szkole. Pani mgr Paulina Koperna z Przedszkola Samorządowego nr 82
w Krakowie nawiązała do „Wykorzystania elementów socjoterapii w codziennej pracy nauczyciela”. Wyjaśniła czym jest socjoterapia i podała przykłady zastosowania jej elementów
w pracy nauczyciela przedszkola.

Sympozjum zakończyło wystąpienie Kierownika Katedry Nauk o Wychowaniu dra hab. Jana Rajmund Paśki, który podziękował wszystkim za uczestnictwo i zaprosił na kolejną edycję sympozjum już za rok.

- Było to wyjątkowe sympozjum, ponieważ organizowane przez nowy zarząd koła. Jesteśmy dumni, że to coroczne wydarzenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem nauczycieli, pedagogów, rodziców i oczywiście studentów. W tym roku po raz pierwszy gościliśmy mediatorów, adwokatów, prawników. Staramy się poruszać coraz to nowe tematy, które
w rzeczywisty sposób skupiają uwagę współczesnego nauczyciela. Nasze wysiłki kierują się właśnie w stronę nieustannego doskonalenia i samokształcenia. Dziękujemy wszystkim naszym prelegentom, gościom oraz patronom i partnerom za wsparcie – mówi Monika Wajda – organizator sympozjum i prezes „Paidagogos”.

Sympozjum objęli patronatem: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Warszawie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów. Partnerami byli: Przedszkole Publiczne nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie, Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie Pani Urszula Ciężadło, Targosz, Gajda Adwokaci S.C., Fundacja "Dr Clown", Piotr Ćwiertnia Kancelaria Adwokacka w Krakowie, Studenckie Koło Artystyczno Naukowe Teatromanów i Studenckie Koło Młodych Naukowców działające przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 

Informację o Sympozjum ze zdjęciami przesłała Pani Joanna Zaklikiewicz.

 

 

 

   
   
   

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |