AKTUALNOŚCI
   

              

JANUSZ KORCZAK PATRONEM POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W GRAVESEND

 

Z okazji 5-lecia istnienia Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend 22 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Janusza Korczaka. Podczas niej miało miejsce również poświęcenie sztandaru szkoły oraz uroczyste ślubowanie uczniów.

W nadaniu imienia szkole wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele wraz z zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się m.in: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Konsul RP Michał Mazurek, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Krystyna Olliffe, Marta Gocek prezes Zrzeszenia Polaków Okręgu Kent, zastępca burmistrza okregu Gravesham The Deputy Mayor Cllr Harold Craske i The Deputy Mayoress Mrs Veronica Craske, ksiądz Bartłomiej Dudek, była Dyrektor i założycielka Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend- Agnieszka Nowak, była Dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend – Agnieszka Adamek, byli nauczyciele szkoły- Aleksandra Krawczak i Elżbieta Poremska, przyjaciel szkoły - Marzena Kostyra.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, przywitania gości, przedstawienia dorobku szkoły oraz przybliżenia sylwetki patrona.

Następnie nadszedł dla nas oczekiwany moment aktu nadania imienia naszej szkole odczytany przez Panią Annę Konare. Ksiądz Bartłomiej Dudek uroczyście pobłogosławił sztandar, który został przekazany uczniom. Po prezentacji sztandaru odbyło się ślubowanie delegacji uczniów na sztandar szkoły.

Podczas przemowy honorowych gości Rzecznik Praw Dziecka wręczył dyrekcji szkoły pamiątkowy medal PRO INFANTIS BONO „Za działania na rzecz dzieci i upowszechnianie praw dziecka”. W trakcie uroczystości zabrał również głos Konsul RP Michał Mazurek wspominając, iż trwają prace, aby polscy uczniowie na obczyźnie, podobnie jak ich rówieśnicy w Polsce mogli uzyskać legitymacje szkolne. Podczas swojej wypowiedzi The Deputy Mayor Cllr Harold Craske podkreślił, że szkoła nie tylko pomaga chronić polski język i kulturę, daje również Brytyjczykom szansę poznania pięknych polskich tradycji i sprzyja integracji obu kultur. Prezeska Polskiej Macierzy Szkolnej, Krystyna Olliffe pogratulowała założycielkom szkoły rzetelnej kontynuacji wizji twórców pierwszych polskich szkół sobotnich i przytoczyła wyniki badań Uniwersytetu z Nottingham potwierdzające, że dzieci i młodzież uczęszczające do szkół sobotnich uzyskują na testach GCSE o 10 do 20% wyższe oceny od swoich rówieśników.

Odczytano także list gratulacyjny Barbary Janiny Sochal, przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, w którym to Pani przewodnicząca podkreśliła, iż jest pewna, ze szkoła, która ma w swoim regulaminie zapis: „Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej” podoła nowemu, wcale niełatwemu zadaniu, jakim jest podążanie drogą nakreślona przez Janusza Korczaka.

Dziękuję całej Społeczności Szkoły za zaproszenie na uroczystość i cieszę się bardzo,

że do grona Korczakowców dołączyła nowa placówka.

Barbara Janina Sochal

Przewodnicząca PSK

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

 

   
   
   

 

 

                                                                       


 
   
   


 

design by TONER/a>        hosting by href="http://www.hb.pl">www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |