KONKURSY NA PROJEKTY EDUKACYJNE
  
  

POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZ KORCZKA OGŁASZA III OTWARTY KONKURS

NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

Rozstrzygnięcie konkursu - wyniki

SONDA
Najlepszy projekt to:

„Myśl Korczakiem” - konkurs filmowy
„Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i dla innych”
„Unikalność tworzy różnicę”
„Głucha wioska na Podlasiu”

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych
przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce

Myśl Korczakiem” - konkurs filmowy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

„Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i dla innych”

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr1
im. Janusza Korczaka w Kaliszu

„Unikalność tworzy różnicę”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie

„Głucha wioska na Podlasiu”

 

 

Ogłoszenie o konkursie Harmonogram konkursu

Wniosek aplikacyjny Karta oceny Skład komisji

 

 

  

 

design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |