PATRONATY 2016
 
   

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA pt. „Prawa dziecka, a rzeczywistość” 7 grudnia 2016 roku odbyła się w Tarnowie KONFERENCJA NAUKOWA pt. „Prawa dziecka, a rzeczywistość” zorganizowana przez Tarnowską Szkołę Wyższą.

DOKTORZE KORCZAK! 19 grudnia 2016 w Teatrze Polskim we Wrocławiu

50 LAT Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, 1966-2016.

 Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia pt. "Wielkie Święto Małego Człowieka", Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami", 16 czerwca 2016 roku Park przy Starostwie Powiatowym w Sokółce.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE - Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja", zorganizowana przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS.  Konferencja odbędzie się  2 czerwca 2016 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Więcej informacji:

http://www.wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki/konferencje/cyberprzestrze%C5%84-i-%C5%9Bwiaty-wirtualne-wielkie-otwarcie-otwarta-nauka-i-edukacja.aspx

 

JUBILEUSZ 50-LECIA BURSY SZKOLNEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W KALISZU oraz uroczystość nadania Bursie sztandaru,

2 czerwca 2016 roku.

OBCHODY 70-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W NOWEJ RUDZIE, 1 czerwca 2016 roku.

DZIECIĘCE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE „KWIATY INTEGRACJI”
organizowane przez Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”.

Konferencja, która odbędzie się 17 marca 2016 roku została zorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

KONFERENCJA NAUKOWA pt. "Relacja uczeń nauczyciel", organizowana przez Katedrę Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19.05.2016 r.

VI Sympozjum Pedagogiczne
„Działamy, odkrywamy, aktywizujemy - wychowanie i edukacja współcześnie” organizowane przez Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” działające przy Katedrze Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 10.03.2016 r.


"BIEGNIJ Z KORCZAKIEM",
 impreza sportowa organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu, maj 2016 rok.

X JUBILEUSZOWY REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK IM. JANUSZA KORCZAKA Z DOLNEGO ŚLĄSKA. Przegląd organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi, 13 kwietnia 2016 rok.


PATRONATY 2015 

PATRONATY 2014

 

design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |