SIEDZIBA
  
                                                          
Siedziba Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka mieści się w historycznym budynku dawnego Domu Sierot, a obecnie w Domu Dziecka Nr 2 na ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie.

Dom Sierot Janusza Korczaka został wybudowany w 1912 roku w Warszawie, ówcześnie przy ul. Krochmalnej 92, według projektu znanego warszawskiego architekta inżyniera Henryka Stifelmana, z funduszy żydowskiego Towarzystwa Pomoc dla Sierot.

Od początków jego dyrektorem był wybitny pedagog, pisarz, lekarz, doktor i działacz społeczny Janusz Korczak (Henryk Goldszmit). Zarządzał placówką wspólnie ze Stefanią Wilczyńską – naczelną wychowawczynią Domu Sierot. Mieszkał na poddaszu.

Przy wejściu do Domu Sierot zbudowano parterowy budynek, w którym mieszkali wybrani pracownicy, a także starsi wychowankowie kończący 14 lat.

Po utworzenia getta Dom Sierot został przesiedlony na ul. Chłodną 33, później na Śliską 9 (obecnie teren pl. Defilad). Stąd 5 sierpnia 1942 r. dzieci wraz z opiekunami zostali wypędzeni na Umschlagplatz i wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.


W 1944 roku Krochmalna prawie całkowicie spłonęła, zostało jedynie kilka kamienic. Wschodnia część ulicy zniknęła pod skwerem przy Hali Mirowskiej.

Po wyzwoleniu Warszawy budynek zajmowały różne instytucje państwowe. Budynek kilkakrotnie przebudowywano, nie zachował się więc pokój na poddaszu, w którym mieszkał Janusz Korczak. W roku 1956 Polski Komitet Korczakowski pod przewodnictwem Igora Newerlego rozpoczął zabiegi o odzyskanie budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczą. Na fasadzie budynku odsłonięto tablicę upamiętniającą Janusza Korczaka oraz zamordowane dzieci i personel Domu Sierot.

W roku 1957 odzyskano budynek. Rozpoczęto przygotowania wnętrz do ponownego przyjęcia dzieci. Zlikwidowano ogromne sypialnie, teren okalający budynek został poszerzony, założono trawniki, posadzono drzewa, ustawiono urządzenia rekreacyjno-sportowe. W 1958 roku uroczyście otwarto Państwowy Dom Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka.

We wrześniu 1979 roku, w trakcie uroczystych obchodów 100 rocznicy urodzin Korczaka otwarto Izbę Pamięci i odsłonięto przed wejściem do budynku pomnik. Autorem rzeźby przedstawiającej głowę Janusza Korczaka był wybitny polski artysta Xawery Dunikowski.

W maju 1988 roku, podczas uroczystości 75 rocznicy powstania Domu Sierot, odsłonięto tablicę upamiętniającą działalność Stefanii Wilczyńskiej. W pobliżu głównej bramy umieszczono kamień poświęcony Piotrowi Zalewskiemu, długoletniemu dozorcy Domu Sierot, rozstrzelanemu przez Niemców na podwórzu w sierpniu 1944 r.

W budynku Domu Dziecka Nr 2 mieści się również Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM.

Budynek objęty jest opieką konserwatora zabytków.

Zobacz stronę ze zdjęciami z Domu Sierot

  

 

design by TONER        hosting by www.hb.pl

strona główna  |  do góry  |